Kardiointensiivravi

Kardiointensiivravi osakond (KIO) on südamehaigustest tingitud raskes üldseisundis patsientide ravimisega tegelev 3. astme intensiivravi osakond. 

KIO alustas tööd 1980. aastal koos dr Toomas-Andres Sullingu poolt läbiviidud esimeste aortokoronaarsete šunteerimise operatsioonidega. Tänaseks on KIO arenenud Eesti kõige moodsamaks ja paremini varustatud südamehaiguste osakonnaks. Me tegutseme vastremonditud pinnal: osakonnas on 12 kaasaegseima varustusega intensiivravi voodikohta. Meie meeskonda kuulub 10 arsti, 33 õde ja 17 hooldajat.

KIO teeninduspiirkonnaks on kogu Põhja-Eesti ning saared. Oleme piirkonna ainsaks STEMI keskuseks (ehk ägeda südamelihase infarkti esmavaliku ravikeskuseks). 

KIO on kesksel kohal rakses seisundis südamehaige käsitluses. Osakonnas töötavad suure intensiivravi kogemusega kardioloogid. Pidevalt on tagatud kõik kaasaegsed jälgimisvõimalused (südame töö ja vereringe invasiivne ja mitteinvasiivne monitooring). Kiirelt on kättesaadavad kõik kaasaegsed diagnostika- ja ravimeetodid (koronaarangiograafia ehk südame veresoonte sondeerimine, südame ultraheli uuring, südame ajutine elektriline stimulatsioon, kehaväline vereringe, südamekirurgia, intravenoosne trombolüüs massiivse kopsuarteri trombemboolia korral, kopsuringe rõhkude mõõtmine, magnetuuring, kompuuteruuring jm). Vajadusel toimub operatiivne koostöö teiste Regionaalhaigla oma eriala tippspetsialistidega.

STEMI keskusena moodustavad suurima osa osakonna patsientuurist ägeda koronaarsündroomiga patisendid (äge südamelihase infarkt, ebastabiilne stenokardia). Just nende patsientide ravimiseks on kogu osakonna töö suunatud kiirele ja optimaalseimale tegevusele. 

KIO-l on ka suur kogemus äkksurmast taaselustatud patsientide käsitlemisel: sellises seisundis patsiendid vajavad esimestel ööpäevadel tähelepanelikku kehatemperatuuri kontrolli, et säilitada võimalikult hea ajufunktsioon, samaaegselt teiste elustamisjärgse sündroomi probleemide ja südamehaiguse käsitlusega.

KIO-sse satuvad ka patsiendid raske ägeda südamepuudulikkusega olgu selle põhjuseks siis põletikuline haigus, kaugelearenenud raske klapipatoloogia, südame rütmihäire, aordi dissektsioon, kopsuarteri trombemboolia vms.

KIO on õppebaasiks Tartu Ülikooli arst-residentidele: meie juures saavad raskete südamehaiguste käsitlemise kogemuse kardioloogia, anestesioloogia, intensiivravi, erakorralise meditsiini ja sisehaiguste eriala noored kolleegid.